lscript_scope.h

Go to the documentation of this file.
00001 
00032 #ifndef LL_LSCRIPT_SCOPE_H
00033 #define LL_LSCRIPT_SCOPE_H
00034 
00035 #include "string_table.h"
00036 #include "llmap.h"
00037 #include "lscript_byteformat.h"
00038 
00039 typedef enum e_lscript_identifier_type
00040 {
00041     LIT_INVALID,
00042     LIT_GLOBAL,
00043     LIT_VARIABLE,
00044     LIT_FUNCTION,
00045     LIT_LABEL,
00046     LIT_STATE,
00047     LIT_HANDLER,
00048     LIT_LIBRARY_FUNCTION,
00049     LIT_EOF
00050 } LSCRIPTIdentifierType;
00051 
00052 const char LSCRIPTFunctionTypeStrings[LST_EOF] =        /*Flawfinder: ignore*/
00053 {
00054     '0',
00055     'i',
00056     'f',
00057     's',
00058     'k',
00059     'v',
00060     'q',
00061     'l',
00062     '0'
00063 };
00064 
00065 const char * const LSCRIPTListDescription[LST_EOF] =  /*Flawfinder: ignore*/
00066 {
00067  "PUSHARGB 0",
00068  "PUSHARGB 1",
00069  "PUSHARGB 2",
00070  "PUSHARGB 3",
00071  "PUSHARGB 4",
00072  "PUSHARGB 5",
00073  "PUSHARGB 6",
00074  "PUSHARGB 7",
00075  "PUSHARGB 0"
00076 };
00077 
00078 const char * const LSCRIPTTypePush[LST_EOF] =  /*Flawfinder: ignore*/
00079 {
00080     "INVALID",
00081     "PUSHE",
00082     "PUSHE",
00083     "PUSHE",
00084     "PUSHE",
00085     "PUSHEV",
00086     "PUSHEQ",
00087     "PUSHE",
00088     "undefined"
00089 };
00090 
00091 const char * const LSCRIPTTypeReturn[LST_EOF] =     /*Flawfinder: ignore*/
00092 {
00093     "INVALID",
00094     "LOADP -12",
00095     "LOADP -12",
00096     "STORES -12\nPOP",
00097     "STORES -12\nPOP",
00098     "LOADVP -20",
00099     "LOADQP -24",
00100     "LOADLP -12",
00101     "undefined"
00102 };
00103 
00104 const char * const LSCRIPTTypePop[LST_EOF] =  /*Flawfinder: ignore*/
00105 {
00106     "INVALID",
00107     "POP",
00108     "POP",
00109     "POPS",
00110     "POPS",
00111     "POPV",
00112     "POPQ",
00113     "POPL",
00114     "undefined"
00115 };
00116 
00117 const char * const LSCRIPTTypeDuplicate[LST_EOF] =       /*Flawfinder: ignore*/
00118 {
00119     "INVALID",
00120     "DUP",
00121     "DUP",
00122     "DUPS",
00123     "DUPS",
00124     "DUPV",
00125     "DUPQ",
00126     "DUPL",
00127     "undefined"
00128 };
00129 
00130 const char * const LSCRIPTTypeLocalStore[LST_EOF] =   /*Flawfinder: ignore*/
00131 {
00132     "INVALID",
00133     "STORE ",
00134     "STORE ",
00135     "STORES ",
00136     "STORES ",
00137     "STOREV ",
00138     "STOREQ ",
00139     "STOREL ",
00140     "undefined"
00141 };
00142 
00143 const char * const LSCRIPTTypeLocalDeclaration[LST_EOF] =        /*Flawfinder: ignore*/
00144 {
00145     "INVALID",
00146     "STOREP ",
00147     "STOREP ",
00148     "STORESP ",
00149     "STORESP ",
00150     "STOREVP ",
00151     "STOREQP ",
00152     "STORELP ",
00153     "undefined"
00154 };
00155 
00156 const char * const LSCRIPTTypeGlobalStore[LST_EOF] =  /*Flawfinder: ignore*/
00157 {
00158     "INVALID",
00159     "STOREG ",
00160     "STOREG ",
00161     "STORESG ",
00162     "STORESG ",
00163     "STOREGV ",
00164     "STOREGQ ",
00165     "STORELG ",
00166     "undefined"
00167 };
00168 
00169 const char * const LSCRIPTTypeLocalPush[LST_EOF] =       /*Flawfinder: ignore*/
00170 {
00171     "INVALID",
00172     "PUSH ",
00173     "PUSH ",
00174     "PUSHS ",
00175     "PUSHS ",
00176     "PUSHV ",
00177     "PUSHQ ",
00178     "PUSHL ",
00179     "undefined"
00180 };
00181 
00182 const char * const LSCRIPTTypeLocalPush1[LST_EOF] =       /*Flawfinder: ignore*/
00183 {
00184     "INVALID",
00185     "PUSHARGI 1",
00186     "PUSHARGF 1",
00187     "undefined",
00188     "undefined",
00189     "undefined",
00190     "undefined",
00191     "undefined",
00192     "undefined"
00193 };
00194 
00195 const char * const LSCRIPTTypeGlobalPush[LST_EOF] =   /*Flawfinder: ignore*/
00196 {
00197     "INVALID",
00198     "PUSHG ",
00199     "PUSHG ",
00200     "PUSHGS ",
00201     "PUSHGS ",
00202     "PUSHGV ",
00203     "PUSHGQ ",
00204     "PUSHGL ",
00205     "undefined"
00206 };
00207 
00208 class LLScriptSimpleAssignable;
00209 
00210 class LLScriptArgString
00211 {
00212 public:
00213     LLScriptArgString() : mString(NULL) {}
00214     ~LLScriptArgString() { delete [] mString; }
00215 
00216     LSCRIPTType getType(S32 count)
00217     {
00218         if (!mString)
00219             return LST_NULL;
00220         S32 length = (S32)strlen(mString);       /*Flawfinder: ignore*/
00221         if (count >= length)
00222         {
00223             return LST_NULL;
00224         }
00225         switch(mString[count])
00226         {
00227         case 'i':
00228             return LST_INTEGER;
00229         case 'f':
00230             return LST_FLOATINGPOINT;
00231         case 's':
00232             return LST_STRING;
00233         case 'k':
00234             return LST_KEY;
00235         case 'v':
00236             return LST_VECTOR;
00237         case 'q':
00238             return LST_QUATERNION;
00239         case 'l':
00240             return LST_LIST;
00241         default:
00242             return LST_NULL;
00243         }
00244     }
00245 
00246     void addType(LSCRIPTType type)
00247     {
00248         S32 count = 0;
00249         if (mString)
00250         {
00251             count = (S32)strlen(mString);      /*Flawfinder: ignore*/
00252             char *temp = new char[count + 2];
00253             memcpy(temp, mString, count);      /*Flawfinder: ignore*/
00254             delete [] mString;
00255             mString = temp;
00256             mString[count + 1] = 0;
00257         }
00258         else
00259         {
00260             mString = new char[count + 2];
00261             mString[count + 1] = 0;
00262         }
00263         mString[count++] = LSCRIPTFunctionTypeStrings[type];
00264     }
00265 
00266     S32 getNumber()
00267     {
00268         if (mString)
00269             return (S32)strlen(mString);      /*Flawfinder: ignore*/
00270         else
00271             return 0;
00272     }
00273 
00274     char *mString;
00275 };
00276 
00277 class LLScriptScopeEntry
00278 {
00279 public:
00280     LLScriptScopeEntry(char *identifier, LSCRIPTIdentifierType idtype, LSCRIPTType type, S32 count = 0)
00281         : mIdentifier(identifier), mIDType(idtype), mType(type), mOffset(0), mSize(0), mAssignable(NULL), mCount(count), mLibraryNumber(0)
00282     {
00283     }
00284 
00285     ~LLScriptScopeEntry() {}
00286 
00287     char                      *mIdentifier;
00288     LSCRIPTIdentifierType      mIDType;
00289     LSCRIPTType                   mType;
00290     S32                           mOffset;
00291     S32                           mSize;
00292     LLScriptSimpleAssignable    *mAssignable;
00293     S32                           mCount; // NOTE: Index for locals in CIL.
00294     U16                           mLibraryNumber;
00295     LLScriptArgString            mFunctionArgs;
00296     LLScriptArgString            mLocals;
00297 };
00298 
00299 class LLScriptScope
00300 {
00301 public:
00302     LLScriptScope(LLStringTable *stable)
00303         : mParentScope(NULL), mSTable(stable), mFunctionCount(0), mStateCount(0)
00304     { 
00305     }
00306 
00307     ~LLScriptScope()    
00308     {
00309         mEntryMap.deleteAllData();
00310     }
00311 
00312     LLScriptScopeEntry *addEntry(char *identifier, LSCRIPTIdentifierType idtype, LSCRIPTType type)
00313     {
00314         char *name = mSTable->addString(identifier);
00315         if (!mEntryMap.checkData(name))
00316         {
00317             if (idtype == LIT_FUNCTION)
00318                 mEntryMap[name] = new LLScriptScopeEntry(name, idtype, type, mFunctionCount++);
00319             else if (idtype == LIT_STATE)
00320                 mEntryMap[name] = new LLScriptScopeEntry(name, idtype, type, mStateCount++);
00321             else
00322                 mEntryMap[name] = new LLScriptScopeEntry(name, idtype, type);
00323             return mEntryMap[name];
00324         }
00325         else
00326         {
00327             // identifier already exists at this scope
00328             return NULL;
00329         }
00330     }
00331 
00332     BOOL checkEntry(char *identifier)
00333     {
00334         char *name = mSTable->addString(identifier);
00335         if (mEntryMap.checkData(name))
00336         {
00337             return TRUE;
00338         }
00339         else
00340         {
00341             // identifier already exists at this scope
00342             return FALSE;
00343         }
00344     }
00345 
00346     LLScriptScopeEntry *findEntry(char *identifier)
00347     {
00348         char          *name = mSTable->addString(identifier);
00349         LLScriptScope  *scope = this;
00350 
00351         while (scope)
00352         {
00353             if (scope->mEntryMap.checkData(name))
00354             {
00355                 // cool, we found it at this scope
00356                 return scope->mEntryMap[name];
00357             }
00358             scope = scope->mParentScope;
00359         }
00360         return NULL;
00361     }
00362 
00363     LLScriptScopeEntry *findEntryTyped(char *identifier, LSCRIPTIdentifierType idtype)
00364     {
00365         char          *name = mSTable->addString(identifier);
00366         LLScriptScope  *scope = this;
00367 
00368         while (scope)
00369         {
00370             if (scope->mEntryMap.checkData(name))
00371             {
00372                 // need to check type, and if type is function we need to check both types
00373                 if (idtype == LIT_FUNCTION)
00374                 {
00375                     if (scope->mEntryMap[name]->mIDType == LIT_FUNCTION)
00376                     {
00377                         return scope->mEntryMap[name];
00378                     }
00379                     else if (scope->mEntryMap[name]->mIDType == LIT_LIBRARY_FUNCTION)
00380                     {
00381                         return scope->mEntryMap[name];
00382                     }
00383                 }
00384                 else if (scope->mEntryMap[name]->mIDType == idtype)
00385                 {
00386                     // cool, we found it at this scope
00387                     return scope->mEntryMap[name];
00388                 }
00389             }
00390             scope = scope->mParentScope;
00391         }
00392         return NULL;
00393     }
00394 
00395     void addParentScope(LLScriptScope *scope)
00396     {
00397         mParentScope = scope;
00398     }
00399 
00400     LLMap<char *, LLScriptScopeEntry *>   mEntryMap;
00401     LLScriptScope                      *mParentScope;
00402     LLStringTable                      *mSTable;
00403     S32                                   mFunctionCount;
00404     S32                                   mStateCount;
00405 };
00406 
00407 extern LLStringTable *gScopeStringTable;
00408 
00409 
00410 
00411 #endif

Generated on Thu Jul 1 06:09:51 2010 for Second Life Viewer by  doxygen 1.4.7